Tradingsignalen: de krachtigste AI technologie voor uw automatische vermogensgroei

   +31 20 2480 577   Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam

Obligatieprijzen gedaald, liggen hier al kansen of afwachten?

Deze week zijn de inflatiecijfers in de Verenigde Staten bekend geworden en tot onze verrassing bleken ze hoger uit te vallen dan verwacht. Dit heeft de hoop op mogelijke renteverlagingen doen verminderen.

Sinds het uitbreken van de pandemie is de rente aanzienlijk gestegen en bevindt zich momenteel op het hoogste niveau in jaren. Deze stijging heeft geleid tot aanzienlijke dalingen in obligatieprijzen, waardoor deze markt van groot belang is voor ons en waarin we op lange termijn zeker kansen zien.

Laten we eens kijken naar wat obligaties nu precies zijn. Ze vertegenwoordigen een vorm van leningen die verhandelbaar zijn op de beurs en worden vaak uitgegeven door overheden of grote bedrijven om kapitaal aan te trekken voor investeringen. Laten we nu enkele belangrijke aspecten van obligaties nader bekijken.

Een van die aspecten is de renteopbrengst. Beleggers lenen geld uit aan uitgevende instanties en ontvangen in ruil daarvoor rente, ook wel bekend als ‘renteopbrengst’ of ‘coupon’. Deze wordt jaarlijks uitgekeerd als vergoeding voor het ter beschikking stellen van kapitaal.

Elke obligatie heeft zijn eigen renteopbrengst, die vooraf wordt bepaald bij uitgifte. Een andere belangrijke factor is de looptijd. Obligaties hebben altijd een vooraf bepaalde looptijd, meestal variërend van één tot dertig jaar. Aan het einde van deze periode wordt de volledige lening terugbetaald.

Een cruciaal aspect is de kredietwaardigheid van de uitgevende instantie. Beleggers willen zekerheid dat de uitgever in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Maar net als bij elke investering komt ook bij obligaties risico kijken. Dit risico ligt in het feit dat de uitgevende instantie mogelijk niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, wat kan leiden tot verlies van de inleg voor beleggers.

De marktrente, ofwel de kapitaalrente, is de rente die geldt voor langlopende leningen zoals obligaties. Deze wordt bepaald door de interactie tussen vraag en aanbod van geld op de kapitaalmarkt. Bovendien wordt de marktrente beïnvloed door inflatie, wat kan leiden tot veranderingen in de rentestanden.

Over het algemeen geldt dat wanneer de marktrente daalt, de obligatiekoersen stijgen, en wanneer de marktrente stijgt, de obligatiekoersen dalen.

Met de verwachtingen dat de rente dit jaar mogelijk zal dalen, biedt dit uitzicht op stijgende obligatieprijzen. We houden echter nog een slag om de arm, aangezien de daad bij het woord gevoegd moet worden. Niettemin kunnen we bij een eventuele daling van de rente flinke bewegingen verwachten op de obligatiemarkten.

Neem bijvoorbeeld een 100-jarige Oostenrijkse staatsobligatie. Tijdens de coronaperiode, toen de rente extreem laag was, schommelde de prijs rond de 200. Momenteel ligt de koers als gevolg van de gestegen rente rond de 75. Als de rente weer daalt, kunnen we mogelijk terugkeren naar deze eerdere niveaus.

Het is nu een kwestie van afwachten wat de komende maanden zullen brengen. Hoewel er aanvankelijk positieve geluiden waren over mogelijke renteverlagingen in Amerika, zullen deze hoogstwaarschijnlijk worden uitgesteld na de publicatie van de inflatiecijfers. Bij Tradingsignalen blijven we alert en wachten we geduldig op een gunstig instapmoment.