Tradingsignalen: de krachtigste AI technologie voor uw automatische vermogensgroei

   +31 20 2480 577   Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam

Privacy

Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit beleidsdocument wordt beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, alsmede hoe en waarom; hoe we deze beschermen; en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Tradingsignals B.V., met als handelsnaam Tradingsignalen.com is als bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gevestigd aan de Keizersgracht 391 a, 1016EJ te Amsterdam.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.tradingsignalen.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy cookie welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Deze website verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, nieuwsbrief volgers, abonnees, klanten en bezoekers deze onze website. Hierna leggen wij uit hoe wij dit doen.

Deze website verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Deze website houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze website verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie en de ontwikkeling van diensten. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over commerciële aanbiedingen.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.tradingsignalen.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Tradingsignals B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Tradingsignals B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een registratieformulier of ander informatiedocument aan Tradingsignals B.V. verstrekt. Tradingsignals B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw emailadres
• Uw IP adres
• Gegevens over uw surfgedrag
• Internetbrowser en apparaat type
• De persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Locatie gegevens
• Overig Gegevens over uw activiteiten op onze website
Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

Tradingsignals B.V. slaat ook op wanneer en waarover contact is geweest, per email of telefonisch.

1.2 Informatie die we verzamelen
Tradingsignals B.V. kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen. Wees zorgvuldig wanneer u informatie aan ons verstrekt, in het bijzonder wanneer u tekst velden invult of documenten en andere materialen uploadt, aangezien sommige van onze services geautomatiseerd zijn en we daardoor soms niet opmerken dat u ons onbedoeld onjuiste of vertrouwelijke informatie hebt verschaft.

1.3 Informatie die u ons verschaft
Tijdens uw contact met Tradingsignals B.V. kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Bijvoorbeeld:
• Voor sommige van onze services, bijvoorbeeld ‘Mijn account’ wordt u gevraagd een account te maken. Bij het maken van een dergelijk account kunnen we u vragen om allerlei informatie te verschaft en, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, interesses en account- en nieuwsbriefvoorkeuren plaats van aankoop en de betalingsinformatie.
• Wanneer u voor ondersteuning contact opneemt met onze redactie kunnen we informatie over het gesprek/conversatie bewaren, bijvoorbeeld uw naam, mailadres, de reden waarom u contact met ons opnam en de adviezen die we u gaven.
• Wanneer u deelneemt aan een van onze webinars, events of promotionele activiteiten kunnen we informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van het ‘event’ en de beloningen die u in het kader van dat programma hebt verkregen
• Wanneer u ons op een openbaar evenement bezoekt, bijvoorbeeld op een beurs, of deelneemt aan een van onze enquêtes, wedstrijden of prijsvragen, kunnen we u om informatie vragen, bijvoorbeeld uw visitekaartje, naam, contactgegevens, interesses en voorkeuren
• Wanneer u onze online services gebruikt, kunnen we door u geüploade informatie of inhoud ontvangen, zoals product beoordelingen, opmerkingen, foto’s en forumberichten, of informatie over uw interesses en voorkeuren die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het selecteren van de services die u wenst te gebruiken

1.4 Informatie die we kunnen verzamelen uit andere bronnen
We kunnen ook informatie uit openbare bronnen verzamelen of van derden verkrijgen, bijvoorbeeld:
• Voor zakelijke verkoopgesprekken kunnen we gebruikmaken van zakelijke contactgegevens die openbaar beschikbaar zijn
• Informatie die we kunnen verzamelen met betrekking tot sociale netwerken
• Informatie verkregen vanuit partnership, events en webinars.

Als u een van onze sociale netwerktoepassingen, -pagina’s of – plug-ins gebruikt of als u een van onze producten of services gebruikt die interactie met sociale netwerken bieden, dan kunnen we informatie met betrekking tot uw sociale netwerkaccounts ontvangen. Bijvoorbeeld :
• Als u zich via uw sociale netwerkaccount aanmeldt op een van onze websites of services, dan ontvangen we mogelijk algemene gegevens van uw sociale netwerkprofiel. Welke algemene gegevens we ontvangen, is afhankelijk van uw privacy instellingen voor het betreffende sociale netwerk. We kunnen onder andere de volgende algemene gegevens van uw sociale netwerkaccount ontvangen: uw ID, naam, profielfoto, geslacht en locatie.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tradingsignalen.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Tradingsignals B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

Tradingsignals B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Tradingsignals B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte.

Tradingsignals B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de websites van Tradingsignals B.V. en pop-ups. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

Tradingsignals B.V.  kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Tradingsignals B.V.  (of een derde) en de belangen van betrokkenen.

 1. Waarom Tradingsignals B.V. uw bedrijfsgegevens nodig heeft
  Bij het afsluiten van uw account op Tradingsignals B.V. kunt aangeven welke berichten u wenst te ontvangen. Hiervoor heeft Tradingsignals B.V. uw emailadres nodig en de door u opgegeven naam als adressering.

Tradingsignals B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen indien nodig. Daarnaast kan Tradingsignals B.V. uw persoonsgegevens gebruiken door u te attenderen op aanbiedingen, nieuwsberichten of door ons georganiseerde evenementen die aansluiten op uw interesse en informatieaanvraag.

 1. Hoe lang bewaart Tradingsignals B.V. uw gegevens
  Tradingsignals B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@tradingsignalen.com. Met betrekking tot een Tradingsignals B.V. service waarvoor u bent gemachtigd door een partner van Tradingsignals B.V. die de desbetreffende service van Tradingsignals B.V. afneemt, geldt dat uw registratiegegevens worden bewaard om te voldoen aan bepaalde eisen van de desbetreffende partner van Tradingsignals B.V..

De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 24 maanden bewaard.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Tradingsignals B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tradingsignals B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tradingsignals B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tradingsignalen.com

 1. Websites van andere partijen
  Op websites van de Tradingsignals B.V. treft u links aan naar andere websites. Tradingsignals B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.
 2. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Tradingsignals B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tradingsignalen.com

Wijzigingen
Tradingsignals B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacybeleid van Tradingsignals B.V. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 31 oktober.