Tradingsignalen: de krachtigste AI technologie voor uw automatische vermogensgroei

   +31 20 2480 577   Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam

Palantir: Een goede aankoop voor de lange termijn of ver vandaan blijven?

Onze recente evaluatie van Palantir (NYSE: PLTR) blijft zeer positief, gedreven door een opmerkelijke stijging van meer dan 20% in de afgelopen kwartalen, waarbij het consistent beter presteerde dan de bredere Amerikaanse markt. Deze groei in 2023 wordt ondersteund door verbeterende fundamenten en gunstige externe factoren, zowel in de overheids- als commerciële sectoren. Palantir bevindt zich in een gunstige positie om te profiteren van veelbelovende trends, en de solide financiële positie stelt het bedrijf in staat om voortdurend te investeren in productontwikkeling en waardecreatie voor klanten. Onze waarderingsanalyse duidt op een lichte onderwaardering van het aandeel, wat gunstig is gezien het sterke groeimomentum en de solide operationele hefboom van PLTR, wat suggereert dat het aandeel een aanzienlijke premie verdient.

Recente Ontwikkelingen

De meest recente kwartaalcijfers, vrijgegeven op 2 november, overtroffen de verwachtingen. De kwartaalomzet groeide jaar-op-jaar met 17%, en de aangepaste winst per aandeel vertienvoudigde van $0,01 naar $0,07. Deze sterke prestaties zijn het resultaat van een doeltreffende operationele strategie, weerspiegeld in een kwartaalbrutomarge van meer dan 80% en een verbetering van de operationele marge van -13% naar 7%.

Het krachtige kwartaal versterkte de solide financiële positie van Palantir verder, met meer dan $3 miljard aan liquide middelen en bijna geen schulden. Deze sterke liquiditeitspositie, in combinatie met een gezonde balans, onderstreept het vermogen van het bedrijf om te blijven investeren in innovatie en langetermijnwaarde voor aandeelhouders te genereren.

De verwachtingen voor het komende kwartaal, gepland voor 13 februari 2024, zijn optimistisch, met een geschatte omzetgroei van 18,7% en een verwachte verdubbeling van de aangepaste winst per aandeel van $0,04 naar $0,08 op jaarbasis. Positieve signalen worden versterkt door negen recente opwaartse bijstellingen van de winst per aandeel in de afgelopen 90 dagen.

Onze ondersteuning voor de optimistische consensusverwachting op korte termijn wordt versterkt door de voortdurende groei van kunstmatige intelligentie, zoals blijkt uit de indrukwekkende kwartaalresultaten van toonaangevende technologiebedrijven. De gunstige voorspellingen voor de AI-industrie bieden verdere ondersteuning voor Palantirs positie in deze groeiende sector. Het vermogen van Palantir om operationele hefboomwerking te benutten, geïllustreerd door recente dynamiek in operationele winst, getuigt van een doordachte strategie in het maximaliseren van schaalvoordelen.

De positieve trend in klantendiversificatie, met een toenemende focus op commerciële klanten, weerspiegelt de veerkracht van Palantirs klantenbasis. Het bedrijf blijft trouw aan zijn kernmissie, zoals benadrukt tijdens de laatste earnings call, waarbij het management aangeeft zich te blijven richten op kritieke missies in de verstrekking van inlichtingen- en defensiemogelijkheden.

Waarderingsupdate

Ondanks de aanzienlijke koersstijging van 178% in 2023, behoudt PLTR een lage waarderingsgraad. Onze voortzetting van de discounted cash flow (DCF)-analyse, met een ongewijzigde 10% WACC, plaatst de eerlijke waarde van het bedrijf iets boven de $40 miljard. Hoewel dit dichtbij de huidige marktkapitalisatie ligt, suggereert het dat het aandeel aantrekkelijk is voor langetermijnbeleggers, gezien het sterke groeiprofiel en strategische positie van PLTR.

Risico’s om te overwegen

Met de aanzienlijke stijging van het jaarrendement en de nabijheid van de eerlijke waarde, neemt het risico op correcties toe, vooral tegen het begin van het kalenderjaar 2024. Externe factoren, zoals verschuivingen in de macro-economische omgeving, kunnen dit beïnvloeden. Bovendien blijft de waardering van groeibedrijven gevoelig voor veranderingen in de Federal funds rates, ondanks de huidige pauzestand van de Fed.In het dynamische technologische landschap blijft de vraag bestaan of Palantir zijn opmerkelijke groei kan handhaven, gezien de voortdurende evolutie van de techsector. Het vermogen van het bedrijf om concurrentievoordelen te behouden te midden van toenemende concurrentie zal cruciaal zijn voor toekomstig succes.

Conclusie

Palantir vertoont aanzienlijk momentum in omzetgroei, onderstreept door een efficiënt bedrijfsmodel met solide operationele hefboomwerking bij opschaling. De gezonde financiële positie biedt ruimte voor blijvende investeringen in groei en innovatie. De huidige waardering, hoewel dichtbij de eerlijke waarde, suggereert aantrekkelijkheid voor langetermijnbeleggers. Wij houden Palantir dan ook zeker aan in onze portefeuille en dit aandeel kan dan ook zeker kansen bieden voor u als belegger!